PEG PACK

Sandias Locas Picositas

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Sandias Locas Picositas

Mango Locas

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Picositas de rechupete

Sandias Enmieladitas

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Chili Gummys

Gordita de Mango

Unit: 2.9 Oz          Case: 12/12

Sweet & Spicy Mango Pattie

Hostias

Unit: 0.8 Oz          Case: 12/12

Wheat Flour Wafers

Fruta-kitos Tamarindo

Unit: 2.1 Oz          Case: 12/12

Fruta-Kitos Tamarindo

Saladitos Regular

Unit: 1.4 Oz          Case: 12/12

Dry Salted Plums

Saladitos con Chile

Unit: 1.05 Oz          Case: 12/12

Dry Salted Plums with Chili

Relle Rollo Tamarindo

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Natural Fruit Candy Roll

Relle Rollo Pina Colada

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Spicy Pineapple Candy Roll

Relle Rollo Ciruela

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Spicy Plum Candy Roll

Bolitochas

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Hard Filled Candy 

Pica Fresa

Unit: 2.2 Oz          Case: 12/12

– – 

Tamarindo Bars

Unit: 2.2 Oz          Case: 12/12

Natural Fruit Candy

Gummy’s Neon Worms

Unit: 3 Oz          Case: 12/12

Gummy’s Neon Worms

Sweet & Sour Chili Gummy’s

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Sweet & Sour Chili Gummy’s

Mazapan

Unit: 3 Oz          Case: 12/12

Peanut Candy

Banderillas

Unit: 2.1 Oz          Case: 12/12

Mild Hot Fruit Candy

Mango Pop

Unit: 2 Oz          Case: 12/12

Hard Candy Lolly

Sandia Pop

Unit: 2 Oz          Case: 12/12

– –

Bolas de Tamarindo

Unit: 3 Oz          Case: 12/12

Tamarind Balls

Tamazo Pack

Unit: 2 Oz          Case: 12/12

– –

Greñitas

Unit: 2 Oz          Case: 12/12

Greñitas Sabor Tamarindo

Hot Cherry Locas

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Cerecitas Picositas

Sweet & Sour Chili Gummys

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Sandias Gummies

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Sandias Gummies

Cintitos Picositos

Unit: 1.6 Oz          Case: 12/12

Hot Gummy Bands

Gordita de Tamarindo

Unit: 2.9 Oz          Case: 12/12

Sweet & Spicy Tamarind Pattie

Tamarind Candy

Unit:  Oz          Case: 12/12

– –

Fruta-kitos Mango

Unit:  2.1 Oz          Case: 12/12

Fruta-Kitos Mango

Relle Rollo Mango

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Spicy Mango Candy Roll

Relle Rollo Guayaba

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Spicy Guava Candy Roll

Rebanadas de Sandia

Unit: 2 Oz          Case: 12/12

Watermelon Lollipop

Pulparindo Pack

Unit: 2.5 Oz          Case: 12/12

Tamarind Candy Pack

Spice Serpentina

Unit: 1.65 Oz          Case: 12/12

Spice Serpentina

Pica Goma

Unit: 2.2 Oz          Case: 12/12

Tamarind Flavor Candy

Mango Chile Limon

Unit: 1.6 Oz          Case: 12/12

– –

Gummy’s Bears

Unit: 3.5 Oz          Case: 12/12

– –

Duvalin

Unit: 2.4 Oz          Case: 12/12

Milk Candy

Gummy Donitas Neon

Unit: 3 Oz          Case: 12/12

Gummy Donitas Neon

Piquitos

Unit: 2.2 Oz          Case: 12/12

Piquitos

Rielitos

Unit: 1.8 Oz          Case: 12/12

Rielitos with Chili

Cucharindo

Unit: 2 Oz          Case: 12/12

Tamarind Falvor Candy

Trocitos

Unit: 2.2 Oz          Case: 12/12

Chunky’s with Chili Mix

Tortillitas Botaneras

Unit: 2.1 Oz          Case: 12/12

– –